Acces parteneri

  Cerere acces

 

  Avertisment 

CERERE DE "UTILIZATOR" SI "PAROLA"

  Completând cererea de  "Utilizator" si "Parola" pe pagina urmatoare va angajati implicit sa respectati acordurile de "CONFIDENTIALITATE" si "NONCONCURENTA" conform Directivei privind comertul electronic (2000/31/CE).

   E-mail-ul care va fi transmis spre Via.Rom in urma completarii formularului are drept obiect :  "Accept comunicari comerciale din partea Via.Rom si ma angajez sa respect acordurile de Confidentialitate si Nonconcurenta".

 

 

Conform Directivei privind comertul electronic (2000/31/CE) acest e-mail atesta si semneaza electronic angajamentul dumneavoastra de a respecta acordurile de "CONFIDENTIALITATE" si "NONCONCURENTA"


TERMENI  :

- Utilizator : persoana fizica sau persoana juridica careia VIA.ROM i-a confirmat un "nume de utilizator" si o "parola" in urma completarii formularului de cerere de "nume de utilizator" si "parola" obligandu-se prin semnatura electronica sa respecte acordurile de "CONFIDENTIALITATE" si "NONCONCURENTA".

- Partener identificat de VIA.ROM : persoana fizica sau persoana juridica ale carei cereri de oferta au fost comunicate Utilizator-ului de catre VIA.ROM prin e-mail sau au fost descarcate de catre Utilizator de pe site-ul www.viarom.fr, www.sous-traitance-roumanie.fr sau al Partenerului identificat de VIA.ROM.

ACORD DE CONFIDENTIALITATE

Utilizator-ul se angajeaza sa ia toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea informatiilor de orice natura, comunicate de catre VIA.ROM prin e-mail sau descarcate de pe site-ul www.viarom.fr  sau www.sous-traitance-roumanie.fr / site-ul Partenerului identificat de VIA.ROM.


Utilizator-ului i se interzice pentru o perioada de un an sa intermedieze, sa produca si sa vânda, direct sau indirect printr-o terta persoana sau societate, produsele care fac obiectul cererilor de oferta transmise VIA.ROM sau descarcate de pe site-ul www.viarom.fr sau www.sous-traitance-roumanie.fr / site-ul Partenerului identificat de VIA.ROM, unei alte societati susceptibile sa concureze aceste produse în Franta, în România  cât si în strainatate.

ACORD DE NONCONCURENTA

Utilizator-ul se obliga ca pentru o perioada de un an sa nu incheie nici un fel de contract de colaborare sau subcontractare, in mod direct sau prin terta persoana, cu Partenerii identificati de VIA.ROM.


Utilizator-ul se obliga ca pentru o perioada de un an sa nu execute comenzi, in mod direct sau prin terta persoana, pentru  Partenerii identificati de VIA.ROM.


Contractele si comenzile intre Partenerii identificati de VIA.ROM si Utilizator vor fi in mod obligatoriu intermediate de catre  VIA.ROM.


Utilizator-ul si VIA.ROM vor stabili de comun acord valoarea comisioanele pentru  VIA.ROM.


Utilizator-ul se obliga sa plateasca facturile de comision emise de  VIA.ROM respectand valoarea si  termenul de plata inscrise pe factura.


REZILIERE : In lipsa unei manifestari contrare din partea oricarei parti, exprimata prin scrisoare recomandata cu cel putin 90 (nouazeci) de zile inainte de data expirarii duratei Acordului, acesta se va considera prelungit pentru o perioada egala cu cea initiala. 


SOLUTIONARE LITIGII : Litigiile se vor solutiona prin arbitrajul Tribunalului de Comert din Laval, 53000, Franta.


Continuati si completati formularul cerere de acces

bas

Tous droits réservés Vi@.Rom© | Mise à jour du 12/09/2010